Szanowni Państwo,

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uczestniczyła w wielu spotkaniach, które dotyczyły spraw związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej. W lutym odbyło się wiele spotkań m.in. z Ministrem Zdrowia, szczególnie ważnych wobec opracowanej strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych aktywnie uczestniczy w posiedzeniach i spotkaniach, jakie odbywają się w Ministerstwie Zdrowia, a dotyczą realizacji postanowień Strategii m.in. norm zatrudnienia, jako priorytetu w działaniach. W lutym przedstawiciele NRPiP uczestniczyli także m.in. w otwarciu nowoczesnego „Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych” powstałego przy Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Należy podkreślić, że trud codziennych obowiązków pracy w ochronie zdrowia jest dostrzegany i nagradzany. Znamy już laureatki konkursu „Położna na medal”, które zdobyły najwięcej głosów w poszczególnych województwach, ponadto za kilka miesięcy dowiemy się, kto zostanie wyróżniony tytułem Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017, do którego zgłoszenia zakończyły się w styczniu b.r. Bardzo ważnym wydarzeniem, które odbyło się 21 lutego 2018r. w Ambasadzie Szwecji, było uroczyste wręczenie Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award), w którym udział wzięła Prezes NRPiP Zofia Małas. Tegoroczną laureatką polskiej edycji konkursu została Aldona Reczek-Chachulska – studentka II roku pielęgniarstwa na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Liczymy, że konkursy nagradzające personel medyczny przyczynią się do zwiększenia satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz polepszenia wizerunku pracowników ochrony zdrowia wśród pacjentów. Do konkursu wpłynęło ponad 300 prac z pomysłami, w jaki sposób pomóc osobom starszym w codziennym życiu. Jednym z członków komisji konkursowej śladem ubiegłego roku była Zofia Małas, Prezes NRPiP

W mijającym miesiącu Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wystosowała pisma do Ministra Zdrowia w sprawie zmian legislacyjnych w obowiązujących przepisach prawnych. Niedotrzymywanie terminów konsultacji społecznych to powtarzający problem, o który apelowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia oraz do Komisji Nadzwyczajnej ds. regulacji. Będziemy dalej monitorować postępy prac w tych kwestiach, żeby finalne zapisy były jak najbardziej korzystne dla naszego środowiska, a nasze prawa w pełni respektowane.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w nadchodzących miesiącach będzie pracować, przede wszystkim nad należytym wdrażaniem postanowień strategii i opiniowaniem aktów prawnych, w celu poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych.

Zofia Małas, prezes NRPiP

Newsletter