NIPiP dwukrotnie zwracała się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej rozliczania świadczenia – edukacji przedporodowej realizowanej przez położną POZ. NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii.