Pielęgniarki, pielęgniarze, a także osoby studiujące pielęgniarstwo, po raz ósmy mają możliwość ubiegania się o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji – Queen Silvia Nursing Award. Nagroda realizowana jest w Polsce przez Fundację Medicover.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Szwecji