Polecamy nową książkę:

Opieka nad podopiecznym w praktyce pielęgniarki rodzinnej. Opisy indywidualnych przypadków

pod red. Ludmiły Marcinowicz i Barbary Ślusarskiej Książka ukazuje praktyczne zastosowanie metody studium przypadku w pracy pielęgniarki rodzinnej uwzględniając koncepcję opieki skoncentrowanej na pacjencie i jego rodzinie.

W publikacji przedstawiono:

  • Opis 13 indywidualnych przypadków stanowiących kompendium najistotniejszych problemów zdrowotnych pacjentów pozostających pod opieką pielęgniarki rodzinnej;
  • Zróżnicowany zakres kompetencji zawodowych pielęgniarki rodzinnej wyrażony szeroką gamą konkretnych interwencji podejmowanych w 84 diagnozach pielęgniarskich;
  • Aktualnie obowiązujące procedury postępowania pielęgniarskiego w opiece ambulatoryjnej i domowej nad pacjentami ze schorzeniami przewlekłymi;
  • Środowiskowo-rodzinne aspekty opieki nad pacjentem w zdrowiu, z ryzykiem choroby i z chorobą oraz systemy wsparcia pacjentów i ich opiekunów;
  • Dydaktyczny wymiar dokumentacji pielęgniarskiej, która pozwala w sposób modelowy pokazać studentom dokumentowanie opieki pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania pacjenta i jego rodziny.

ISBN 978-83-62182-67-1, 2017, B5, 256 stron, cena det. 42 zł.

Spis treści na www