Nowelizacja polecenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie dodatkowych świadczeń dla osób wykonujących zawód medyczny w kontakcie z COVID-19.

Nowelizacja z dnia 1 listopada 2020 r. polecenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r., wydane w oparciu o obowiązujący wówczas art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zmienione poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2020 r.