Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnej minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski i wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wręczyli 43 pielęgniarkom, pielęgniarzom i położonym odznaczenia za zasługi w ochronie zdrowia.

Minister Łukasz Szumowski podkreślił wyjątkową rolę pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia oraz podsumował działania podejmowane przez resort na rzecz tych środowisk.

– Staramy się wspólnie z samorządem i związkami poprawiać sytuację pielęgniarek i położnych. Są już pierwsze efekty naszych wspólnych działań, pierwszy raz w historii 100 proc. absolwentek pielęgniarstwa i położnictwa odebrało prawo wykonywania zawodu – zauważył prof. Szumowski – Musimy poprawiać wizerunek zawodu pielęgniarki i położnej w świadomości społecznej, tak aby coraz więcej młodych ludzi wybierało te kierunki studiów – dodał minister zdrowia.

– Obecny rząd podejmuje szereg działań, które przynoszą konkretne efekty. Pielęgniarki w ostatnich latach nabyły nowe kompetencje – uzupełnia wiceminister Szczurek-Żelazko.

W spotkaniu wzięli udział m.in. posłowie RP, przedstawiciele samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, przedstawiciele Departamentu Wojskowej i Więziennej Służby Zdrowia, konsultanci krajowi w dziedzinach pielęgniarstwa.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas oraz Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok zauważyły pozytywne zmiany, jakich udało się dokonać w pielęgniarstwie i położnictwie w ostatnim czasie, a także zaakcentowały konieczność podejmowania dalszych działań służących wzrostowi liczby kadry medycznej.

– Moim marzeniem było mieć partnerów do dialogu, doczekać czasów, w których pielęgniarki i położne będą traktowane podmiotowo, a nie przedmiotowo. Udało nam się osiągnąć dobry dialog, za co w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych chciałam podziękować. Zbudowaliśmy strategię pielęgniarstwa i położnictwa, to jest dobry początek drogi – mówiła Zofia Małas.
Życzenia dla pielęgniarek i położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej jest wyjątkową okazją do tego, aby docenić pracę tych grup zawodowych, a przede wszystkim podziękować za zaangażowanie oraz poświęcenie dla chorych.

– Doceniając Wasz profesjonalizm, chcę szczególnie podziękować za wrażliwość i zrozumienie, dzięki którym Wasi pacjenci mogą mieć poczucie, że w systemie ochrony zdrowia to właśnie oni są najważniejsi – podsumował minister Łukasz Szumowski.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obchody-miedzynarodowego-dnia-pielegniarki-i-poloznej-w-ministerstwie-zdrowia