Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku ul.Poduchowne 1

zatrudni w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy cywilno – prawnej ( kontrakt) w drodze postępowania konkursowego:
– pielęgniarki operacyjne na Bloku Operacyjnym
– położne operacyjne na Bloku Operacyjnym

Wymagania:
– ukończony kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie tych szkoleń
– co najmniej dwuletnie doświadczenie w instrumentowaniu do zabiegów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Naczelną Pielęgniarką SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku. Tel. 63 280 56 11 lub z sekretariatem szpitala tel. 63 280 56 00.