Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu zaprasza na Bezpłatny kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo neurologiczne

Termin rozpoczęcia kursu: 24 maja 2023 r. środa od godz. 14.00.

Miejsce kursu: siedziba Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, ul. Korczak 4A.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad chorymi z chorobami układu nerwowego oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób.

Zapisy na kurs przez System Monitorowania Kształcenia.