Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu zaprasza na Kurs specjalistyczny: Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych.
Termin rozpoczęcia kursu: 20 kwietnia 2024 r. sobota od godz. 9.00.
Cena kursu: 400 zł. (dla pielęgniarek i położnych należących do OIPIP w Kaliszu), pozostali 520 zł.
Miejsce kursu: siedziba Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, ul. Korczak 4A.