Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z głębokim żalem zawiadamia o śmierci zasłużonej i cenionej pielęgniarki rodzinnej dr Marii Stachowskiej
wieloletniego nauczyciela akademickiego, Konsultanta Wojewódzkiego ds. Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego (POZ), Prezes Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce.

Zapamiętamy Ją jako wspaniałego człowieka.

Pogrzeb rozpocznie się 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 11:00
w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela ul. Sióstr Misjonarek 8, Poznań – Morasko
Po mszy nastąpi odprowadzenie na cmentarz na Morasku.