Uprzejmie informujęmy, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu organizuje konferencję pt. „Zagrożenia zdrowotne kobiet w XXI wieku”, która odbędzie się 21.04.2017r. w godz. 09.00-15.00 w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.