Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie
ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE
dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
Limit miejsc refundowanych 25.

Planowany termin realizacji: 26.01.2024 r. – 31.07.2025 r.

WIELKOPOLSKA ONKOLOGIA II