Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie
ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE
dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
Limit miejsc refundowanych 25.
Planowany termin realizacji: 20.01.2023 r. – 15.09.2024 r.

WIELKOPOLSKA NEONATOLOGIA WIELKOPOLSKA EPIDEMIOLOGIA (PDF)