Informujemy, że w roku 2018 r. zmianie ulega wysokość składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 35,55 zł

W związku z zainteresowaniem szkoleniami RODO informuję, że udało się nam ustalić bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek i położnych organizowane przez firmę Prometriq Akademia Zarządzania, które odbędzie się 22 listopada 2018 r. w godz. 10-13. Miejsce szkolenia zostanie podane w późniejszym terminie. Rejestracja uczestników oraz wszystkie szczegóły, w tym plan szkolenia, są dostępne na stronie http://prometriq.pl/rodo/

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu wprowadza ujednolicony wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych – członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu – na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628) zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie (Dz. U. 2018 r., poz. 1681).

Uwaga: Wnioski przesłane wcześniej, na podstawie poprzedniego rozporządzenia nie będą opiniowane. W celu otrzymania opinii należy przesyłać Wniosek na obowiązującym druku  do pobrania

plik PDF lub plik DOC.

Aktualności

Stanowisko nr 18 dotyczącego opracowania nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów wraz z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia w powyższej kwestii.

Stanowisko nr 18 dotyczącego opracowania nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów wraz z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia w powyższej kwestii. SKMBT_C28018071909570 Z... czytaj dalej