W dniu 2 marca 2017r. o godz.12.00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Kaliszu ul. Korczak 4a, odbędzie się szkolenie nt.:

1. Prawne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej – prowadzący:
mec. Krystian Górniak, mgr Mariola Pyszkowska

2. Pedicurosa – problem, który można łatwo rozwiązać – prowadzący:
mgr Patryk Wrotyński – Solpharm, mgr Mariola Pyszkowska

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Zgłoszenia telefonicznie 62 7570431 do dnia 27.02.2017r.

Serdecznie zapraszamy

Przewodniczący Okręgowej Rady
Marek Przybył