Termin realizacji: 29.12.2020 r.- 28.08.2022 r.
Miejsce realizacji: Kalisz
Termin kwalifikacji: 16.12.2020, godz. 15.00
Miejsce kwalifikacji: Kalisz, Centrum Księdza Orione w Kaliszu, ul. Kościuszki 24.
Nazwa planu kształcenia: SS/K/20-2/wielkopolska/anestezjologia
Literatura: 1. Podstawy pielęgniarstwa, Czelej, Lublin 2014 (Tom I-II) Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K., 2.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018 Dyk D., Gutysz-Wojnicka A