Termin realizacji: 29.12.2020 r.- 28.08.2022 r.
Miejsce realizacji: Kalisz
Termin kwalifikacji: 16.12.2020, godz. 18.00
Miejsce kwalifikacji: Kalisz, Centrum Księdza Orione w Kaliszu, ul. Kościuszki 24.
Nazwa planu kształcenia: SS/K/20-2/wielkopolska/OPD
Literatura: 1. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej – red. K. Kędziora-Kornatowska, wyd. PZWL, W-wa 2015 2. Podstawy pielęgniarstwa- B. Ślusarska, D. Zarzycka, K. Zahradniczek, t. I, wyd. Czelej, Lublin 2013