Pismo NFZ w sprawie uwag zgłoszonych przez NRPiP do projektu zarządzenia NFZ dot. koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z pismem oraz przekazanie go do wiadomości Zespołów Położnych przy Okręgowych Radach Pielęgniarek i Położnych.

Z poważaniem,
Adriana Smoleńska
Dział Merytoryczny NIPiP