Pismo NRPiP wystosowane do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kwestii powrotu do kształcenia pielęgniarek w szkołach ponadpodstawowych wraz z załącznikami.