Pismo Pani Grażyny Śmiarowskiej z petycję ws. trudnej sytuacji w opiece długoterminowej

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Zofii Małas Prezes NRPiP w załączeniu przesyłam do wiadomości pismo Pani Grażyny Śmiarowskiej Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie opieki długoterminowej. Pismo zostało skierowane przez Panią Konsultant do Ministra Zdrowia.

Z poważaniem
Janina Przastek
Dział Merytoryczny