Pismo Pani Marioli Łodzińskiej – Wiceprezes NRPiP skierowane do Ministra Zdrowia dotyczące umożliwienia udziału pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w testach na obecność SARS-CoV-2, które odbędą się między 11 a 15.01.2021 r.

SKMBT_22321010509480