Pismo Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowane do Pana Adama Niedzielskiego – Ministra Zdrowia dotyczące wstrzymania lub przesuwania terminów szczepień przeciw COVID-19 personelu medycznego w tzw. grupie 0.