Pismo skierowane do Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dotyczące problemów z dostępnością pacjentów do świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.