Pismo skierowane do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwestii wysokości wypłacanego zasiłku chorobowego w przypadku zakażenia się koronawirusem.