Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę określonym grupom personelu medycznego w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz otrzymaną odpowiedzią.