Pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia w sprawie przyznania świadczenia specjalnego rodzinom pielęgniarek i położnych, które zmarły w wyniku zakażenia się wirusem SARS-CoV-2.