Po trwających pół roku negocjacjach w dniu 9 lipca 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

  • http://nipip.pl/nipip-wraz-ozzpip-podpisaly-porozumienie-ministrem-zdrowia-narodowym-funduszem-zdrowia/