Województwo wielkopolskie

Okręg wyborczy nr  36  (Kalisz)