Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy:

pielęgniarki naczelne,
pielęgniarki oddziałowe,
pielęgniarki koordynujące,
kierowników
do udziału w praktycznym szkoleniu z zakresu prawa pracy dla pielęgniarek i położnych.

Prawo pracy. Uregulowania prawne związane z zarządzaniem w pionie pielęgniarskim
3 grudnia 2019 r. Warszawa

Słuchacze w czasie trwania szkolenia zostaną zapoznani z obowiązkami leżącymi po stronie pracodawcy i pracownika w zakresie stosunku pracy oraz praktycznymi rekomendacjami i komentarzami prowadzącego. W czasie szkolenia zaprezentowane będą również uregulowania prawne dotyczące zawodu pielęgniarki/położnej.

Zajęcia prowadzone są w sposób aktywizujący uczestników, co pozwala na wymianę doświadczeń zawodowych.

Obowiązki Pracodawcy i Pracownika

 • definicja pracodawcy
 • obowiązki pracodawcy
 • obowiązki osoby kierującej pracownikami
 • prawa pracodawcy
 • definicja pracownika
 • obowiązki pracownika
 • cechy szczególne opisu stanowiska pracy, uregulowania prawne w zawodzie pielęgniarka/położna
 • prawa pracownika
 • nagrody i wyróżnienia
 • podnoszenie kwalifikacji a Kodeks Pracy
 • zasady rozliczania czasu pracy zgodnie z grafikiem

PROWADZĄCY SZKOLENIE:
mgr Zygmunt Sitko – Naczelny Pielęgniarz UCK WUM Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6

CENA SZKOLENIA: 290 zł/os.

ZAPEWNIAMY: udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.pce.com.pl w zakładce szkolenia i konferencje.

Pozdrawiam,
Anna Osińska