Szanowni Państwo, W załączeniu przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, z prośbą o zgłoszenie uwag , w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 roku, na adres izba@oipip.kalisz.pl