W linku poniżej przedstawiam projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, w terminie do dnia 1.06.2018 na adres izba@oipip.kalisz.pl