Przekazujemy do zapoznania się i ewentualnego zgłoszenia uwag, do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczo, diagnostyczno,leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.Uwagi należy kierować meilowo na adres izba@oipip.kalisz.pl do dnia 3.01.2017r