Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej  podstawowej opieki zdrowotnej z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag według załączonego wzoru w terminie do 20 czerwca 2016r. na adres izba@oipip.kalisz.pl

Z poważaniem
Przewodniczący Okręgowej Rady
(-) Marek Przybył