Przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z
zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. (porada pielęgniarki i położnej) Prosimy o ewentualne uwagi do dnia 12.03.20. na adres izba@oipip.kalisz.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej