Przedstawiamy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z prośbą o przesłanie uwag do dnia 29.10.2018 na adres izba@oipip.kalisz.pl