Przedstawiamy projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie poz z prośbą o zgłaszanie uwag do dnia 7 sierpnia 2017r. na adres: izba@oipip.kalisz.pl