Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego