Ankieta badawcza dla pielęgniarek i pielęgniarzy

https://forms.gle/1etj7UtzEHacR9AL7

Ankieta ta jest częścią projektu badawczego pt. „Pielęgniarki i pielęgniarze wobec wirusa SARS-CoV-2 – problemy i wyzwania”, zainicjowanego przez Zespół Naukowy z Zakładu Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego, którego pracami mam zaszczyt kierować.


Z wyrazami szacunku
dr n. o zdr. Joanna Burzyńska
Zakład Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego
Instytut Nauk o Zdrowiu
Kolegium Nauk Medycznych UR