Prośba o zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych.

Przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych i prosimy o przesłanie ewentualnych uwag na adres izba@oipip.kalisz.pl do dnia 25.11.2016r.