Prośby o wypełnienie anonimowej ankiety-Diabetes Nurses COVID19 survey, dotyczącej wpływu COVID-19 na pacjentów chorych na cukrzycę, dostępnej w podanym linku na stronie Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

http://www.pfed.org.pl/aktualno347ci/ankieta-diabetes-nurses-covid-19-survey-wypelnij