Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zapraszają na szkolenie:

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWYCH ORAZ PIELĘGNIAREK PEDIATRYCZNYCH

Warszawa, 27– 28 listopada 2017 r.