Przedstawiamy korespondencje pomiędzy NRPiP a NFZ oraz Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia w sprawie opinii dotyczącej podawania w warunkach domowych produktów leczniczych zakwalifikowanych do kategorii dostępności Lz (lecznictwo zamknięte) oraz określenia składu zestawu przeciwwstrząsowego dla opieki długoterminowej domowej.