Przedstawiamy pismo przewodnie Pani Prezes oraz komunikat dotyczący organizowanego szkolenia przez PARP i NIPiP dla pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek pediatrycznych, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, pielęgniarek zatrudnionych w izbach przyjęć, szpitalnych oddziałach ratunkowych na temat Przeciwdziałania przemocy w rodzinie.