Przedstawiamy pismo w sprawie publikacji- tomiku wierszy pt. „Wyrazić siebie. Pobądź ze sobą” Pani Urszuli Krzyżanowskiej- Łagowskiej. Zamówienia na publikację można przesyłać na adres e-mail: l.jakubowska@nipip.pl.