Przedstawiamy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do 29.08.2018r. na adres izba@oipip.kalisz.pl