Przedstawiamy Stanowisko Prezydium NRPiP nr 27 w sprawie utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa”.