U W A G A

Uprzejmie przypominamy, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu co rok honoruje pielęgniarki i położne które w roku poprzednim odeszły na emeryturę.

W tym celu prosimy zgłaszać do biura OIPiP w nieprzekraczalnym terminie do 31 października br. osoby, które rok wcześniej odeszły na emeryturę. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie na numer 62 7570431 lub meilowo na adres izba@oipip.kalisz.pl