Roszczenia wobec pielęgniarek, położnych i nie tylko. Sprawy karne i cywilne. Czy można było tego uniknąć? Aspekt medyczny (pielęgniarski, lekarski, farmaceutyczny), prawny oraz finansowy i zarządczy. Studium przypadku. 21.04.2021 godz. 13:00 i 17:00 (wyjątkowo spotkamy się o godz. 13:00)