Szanowni Państwo, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich koleżanek i kolegów wykonujących zawód w obszarze świadczeń zdrowotnych związanych z szeroko pojętym pielęgniarstwem nefrologicznym oraz dializoterapią, opracowała „Standard opieki pielęgniarskiej w pielęgniarstwie nefrologicznym dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie dializoterapii”.

Opracowany Standard w sposób przejrzysty i uniwersalny prezentuje zalecenia, które w intencji autorów staną się przewodnikiem w codziennych czynnościach pielęgniarskich. Dokument zawiera szczegółowo opracowane warunki realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu dializoterapii, omawia również kwestię opieki pielęgniarskiej nad pacjentem dializowanym. Mając na uwadze, iż wyżej wymienione świadczenia zdrowotne są kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w standardzie omówione zostały warunków realizacji świadczeń, które muszą spełnić świadczeniodawcy (podmioty lecznicze, ośrodki dializ) w przypadku podpisania umowy z NFZ. Prezentowany materiał kierowany jest zarówno do nowozatrudnionych pielęgniarek w ośrodkach dializ jak również dla doświadczonych pielęgniarek nefrologicznych.

Powyższy Standard jest opracowany przede wszystkim dla pacjentów dorosłych. Ze względu na specyfikę świadczeń zdrowotnych realizowanych dla dzieci i młodzieży, zostanie opracowany odrębny standard dla pacjenta pediatrycznego.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, ma głęboką nadzieję, że Standard dotrze do licznej grupy odbiorców ze środowiska pielęgniarskiego i pozytywnie wpłynie na podwyższenie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, zarówno w zakresie prowadzenia nadzoru, jak również oceny instytucji do tego powołanych, a także stanie się pomocnym narzędziem dydaktycznym.

Formularz zamówień publikacji „Standard Opieki Pielęgniarskiej w Pielęgniarstwie Nefrologicznym dla Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w Zakresie Dializoterapii” dostępny na stronie:

https://nipip.pl/standard-opieki-pielegniarskiej-w-pielegniarstwie-nefrologicznym-dla-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza-w-zakresie-dializoterapii/