Stanowisko nr 18 dotyczącego opracowania nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów wraz z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia w powyższej kwestii.

Z poważaniem
Małgorzata Gil
Asystent ds. prawnych

Dział obsługi prawnej \ Dział Sekretarza